PRO­FIEL.

ALTIJD EEN STAP VOOR­UIT

CSU is een zelfstandig bedrijf, gericht op de Nederlandse markt. Dé partner in schoonmaak en gelieerde markten voor business-to-business. Deskundig, proactief, innovatief en gastvrij. Met duurzame oplossingen realiseren we de doelstellingen van onze klanten, altijd strevend naar verantwoord rendement en continuïteit.

VISIE

CSU wil een deskundige, proactieve en innovatieve partij zijn. En onderscheidend, met goed werkgeverschap, excellente dienstverlening en een klantgerichte aanpak. Onze kerncompetentie is om:


  • diensten efficiënt en klantgericht te organiseren;
  • met veel medewerkers op veel verschillende plaatsen;
  • met een beperkt investeringsniveau en relatief lage risico’s.

MISSIE

CSU is een deskundige, proactieve en innovatieve partner in schoonmaak en gelieerde markten voor business-to-business in Nederland. Wij willen een bedrijf zijn waar organisaties graag klant worden én blijven. En waar medewerkers graag komen én blijven werken. Een integere, mensgerichte organisatie, met persoonlijke aandacht voor werknemers en klanten. Met duurzame oplossingen realiseren we de doelstellingen van onze klanten, altijd strevend naar verantwoord rendement en continuïteit.

EIGENDOM

CSU is sinds 1968 een familiebedrijf. Vanaf 2005 bezitten de familie Van der Heijden en een brede managementlaag de aandelen. Deze unieke participatie geeft veel bestuurlijke betrokkenheid. En borgt voor langere tijd CSU’s zelfstandigheid, bestaande cultuur en identiteit. Daarom streven we voortdurend naar continuïteit en kwaliteit, zowel voor opdrachtgevers als medewerkers.

BESTUUR

Aan het roer staat een driehoofdige, statutaire directie. Dit is de Raad van Bestuur:


  • John van Hoof (voorzitter)
  • Esmée Ficheroux (portefeuille Commercie)
  • Suzan Stadhouders (portefeuille Operatie)


Zij vormen het collegiaal bestuur en zijn eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultaten. Aansturing van de belangrijkste pijlers (Financiën, HR, ICT, Commercie en Operatie) zijn op statutair niveau belegd. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders.

DIRECTIETEAM

CSU’s directieteam bestaat uit de Raad van Bestuur, de directeuren van de businessunits schoonmaak en de stafdirecteuren Financiën, HR, ICT, Hospitality & National Accounts, Sales- en Bidmanagement en Commercie. In 2018 verwelkomden we Alfred de Weert (Directeur Sales- en Bidmanagement) en John Adegeest (Directeur ICT). In CSU’s Ondernemingsplan Route 2020 vertaalt het directieteam onze ambitieuze doelstellingen, gebaseerd op drie pijlers:


  • Excellente dienstverlening.
  • Klantgerichtheid.
  • De beste mensen.


In alle pijlers werken we aan digitalisering en innovatie.

ORGANISATIE

CSU is landelijk actief, met hoofdvestigingen in Uden, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven en Barendrecht. Met 16.389 medewerkers eind 2018 behoren we tot de grootste schoonmaakbedrijven in Nederland. De organisatie heeft een overzichtelijke, platte structuur en bestaat uit vijf regionaal ingedeelde businessunits. Dit garandeert landelijke dekking en zo staan we altijd dicht bij de klant. Onder de schoonmaakorganisatie vallen ook de specialistische schoonmaakactiviteiten, onder andere Food Services en Leisure Services, die een van de regionale businessunits aanstuurt. CSU Hotel Services valt onder een landelijk werkende businessunit, naast de vijf regionale businessunits.