VOOR­WOORD.

In 2018 bestond CSU vijftig jaar, een gouden mijlpaal. Oprichter Cor van der Heijden durfde groots te denken en zijn droom – uitgroeien tot een bedrijf met honderd medewerkers – kwam meer dan uit. Van eenmanszaak tot een onderneming met 16.389 medewerkers. Vernieuwen en ondernemerschap tonen, dat typeerde Cor. Die eigenschappen lopen als een groene draad door ons 50-jarig bestaan. En door ons jubileumjaar, dat we samen met medewerkers, opdrachtgevers en relaties vierden.

50-jarig jubileum

Zo hielden we op 6 juni ons klantencongres ‘Scherp’ in Theater Markant in Uden. Een feestelijke dag met inspirerende, deskundige sprekers over onder meer ondernemerschap, familiebedrijven en The Day after Tomorrow. Eregast prinses Laurentien sprak voor zeshonderd gasten over de bevordering van geletterdheid. Voor alle CSU’ers organiseerden we op 1 juli de Gouden Party, een groot familiefeest. Vele bekende artiesten zorgden voor een sprankelende middag in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Drie hallen, twee podia, entertainment voor jong en oud, eten en drinken. Een dag om nooit te vergeten.

Slimmer schoon

Dankzij innovaties groeiden we de afgelopen vijftig jaar uit tot koploper. Ook de komende vijftig jaar kijken we verder, naar de wereld om ons heen. Letterlijk de hele wereld. Want één ding staat vast: disruptieve veranderingen raken de branche, het bedrijf, onze medewerkers en klanten. Daarom zoeken we continu manieren om het schoonmaakvak slimmer te maken. Beter, leuker en makkelijker. Onze visie op innovatie resulteert in baanbrekende oplossingen. Zoals ons sensorsysteem BeSense (zie Innovatie), dat in 2017 een European Cleaning and Hygiene Award won. In 2018 combineerden we inspiratie en vooruitstrevende samenwerkingen, onder andere met ‘Het beste schoonmaakidee’, de eerste CSU Hackathon, de eerste Cor van der Heijen Award en de lancering van de Benchmark Facilitaire Innovatie (zie Innovatie).

Scherp op samenwerking

De marktpotentie van onze innovaties is groot, met nog meer groei in de toekomst. We zetten daarbij extra in op hospitality en facilitaire samenwerking. Relevante thema’s, wat ook blijkt uit onze Benchmark Facilitaire Innovatie. Onze hospitality-aanpak speelt in op de groeiende vraag naar gastvrije, resultaatgerichte schoonmaak. Want dit versterkt de verbinding tussen schoonmaakmedewerker en klant. En verbinding, daar draait het om – ook binnen de hele branche. Daarom stimuleren en versterken we sinds 2017 het ‘ketendenken’. Met als resultaat de FM Coalitie (zie Hospitality), waarmee we in 2018 maar liefst twee prijzen wonnen: een Best Practice Award en een European Cleaning and Hygiene Award.

Nieuwe cao schoonmaak

Toch blijft schoonmaken mensenwerk, ondanks alle nieuwe technologieën. Sterker, wij geloven juist in de combinatie van hightech en de menselijke high touch. Daarom zorgen we goed voor onze mensen. Blij zijn we dan ook met de nieuwe 2,5-jarige cao, die alle collega’s verdienen. De omgang met elkaar, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuimbegeleiding en uiteraard de financiële afspraken vormden belangrijke gespreksonderwerpen. De afgelopen jaren hebben we deze branchethema’s al uitgewerkt. En dit versterkte het onderlinge vertrouwen, merkten we. Geen stakingen of grootschalige acties, wel het gevoel van een sterke, waardevolle schoonmaakbranche.

De beste mensen

Ook willen we dat onze medewerkers fit en met plezier aan het werk zijn – én blijven. Duurzame inzetbaarheid dus, waarin CSU een voortrekkersrol vervult. Daarom communiceren we nadrukkelijker wát we precies doen, en voor wie. Ook met het oog op de verkrappende arbeidsmarkt in 2019. Deze initiatieven zijn gebundeld in een nieuw programma, 'Fris in je werk'. Mede hierdoor zijn we in 2018 voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot grootste opleider en Top Employer Nederland (zie Mens). Verder ontzorgen we collega’s onder andere via MijnCSU. Een handig, nieuw platform, dat onze personeelsprocessen uniformer en efficiënter maakt.

Gouden cijfers

Het kroonjaar was in alle opzichten een feest. De omzet groeide met 12,9 procent, ook het marktaandeel steeg. Mede door een totale schoonmaakomzet van bijna 356 miljoen euro passeerden we op concernniveau de vijfhonderd miljoen euro. Een magische grens. En resultaten om trots op te zijn, zeker met alle concurrentie en onder druk staande marges. Dit geeft ons een stevige basis voor de toekomst. Om nieuwe ontwikkelingen aan te pakken en te investeren in innovaties en digitalisering.

Nieuwe groei

In 2018 groeiden we fors autonoom en ook door overnames. Zoals de schoonmaakactiviteiten van zeventig grote opdrachtgevers van ISS Facility Services. Eind 2017 namen we al ruim driehonderd mkb-schoonmaakklanten en zevenhonderd medewerkers over van ISS. Nu traden in november zelfs 2100 medewerkers en direct leidinggevenden in dienst bij CSU. CSU focust op schoonmaak als single-service-activiteit. Deze uitbreiding past daar goed bij en versterkt onze positie in groeisegmenten, zoals de zorg en food.


Wij bedanken onze opdrachtgevers weer voor hun vertrouwen. En ook collega's dank voor jullie inzet en betrokkenheid. We zijn ambitieus: we blijven innoveren en meerwaarde toevoegen. Door een scherper verhaal te brengen, passend bij de specifieke klantvraag in diverse branches. Telkens vragen we ons af: hoe kan onze dienstverlening beter, efficiënter en duurzamer? Maar ook: wat is het beste voor onze mensen? Deze bijzondere combinatie, daar staat CSU voor. Ook in 2019.


Namens de directie en medewerkers van CSU,


John van Hoof

Esmée Ficheroux

Suzan Stadhouders

v.l.n.r. John van Hoof, Suzan Stadhouders en Esmée Ficheroux