Cliënten

Lokaal en in verbinding

Van extra handen in de huishouding, bredere begeleiding tot gezellige uitjes. Maar liefst 50.000 cliënten in heel Nederland vertrouwen op Tzorg. Ondersteuning die hen zelfstandiger maakt en verbinding geeft. Dit verzorgen we met heel ons hart, vaak samen met andere (zorg)partijen. En altijd dichtbij.

Meer dan huishoudelijke hulp

Sinds 2009 is Tzorg werkzaam in de huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding binnen de Wmo in zorg in natura. De beste keuze zijn voor gemeenten en cliënten, dat is onze doelstelling. Daarom zit Tzorg in transitie: van specialist voor huishoudelijke hulp naar een bredere aanbieder van Wmo-arrangementen. Inmiddels hebben we, naast de 310 contracten voor huishoudelijke ondersteuning, ook met ruim 180 gemeenten een contract voor individuele begeleiding. Van puur individuele begeleiding tot een integraal aanbod, eventueel samen met andere ketenpartners ‘achter de voordeur’. Deze dienstverlening krijgt de komende jaren verder vorm.

Zekerheid van service

Om de totale keten bij de cliënt te garanderen, blijft Tzorg samenwerken met regionale zorgaanbieders en ketenpartijen. Ook werken we actief samen met het voorliggende veld, zoals welzijn en informele zorg. Voor aanvullende diensten hebben we landelijke overeenkomsten voor lokale diensten. Denk aan de kapper aan huis, de opticiën, hulpmiddelen, administratieve ondersteuning, computerhulp, maaltijden, persoons­alarmering en klusdiensten. Alleen met de juiste lokale en regionale keten­afspraken kunnen we kwalitatieve, betaalbare zorg bieden. En dat vinden gemeenten ook, blijkt uit eerder eigen onderzoek.

Cliëntenraad als klankbord

In de Cliëntenraad krijgen onze cliënten een extra stem. De raad komt op voor de belangen van de cliënt en heeft momenteel acht leden. Samen hebben ze inspraak in het beleid van Tzorg. Want om onze dienstverlening continu te verbeteren, hebben we hun input hard nodig. De onderwerpen komen rechtstreeks uit de leefomgeving. Van kennissenkringen, mantelzorgers, social media en – uiteraard – van cliënten zelf.

Groot vertrouwen in thuishulp

Kwaliteit staat bij Tzorg op één. Daarom verbeteren we onze dienstverlening continu. Graag horen we dan ook de mening van cliënten. Wat gaat goed, wat kan er beter? Een cliënttevredenheidsonderzoek geeft antwoord op deze vragen. In de tweede helft van 2018 startten we met de voorbereidingen en eind 2018 riepen we cliënten op om mee te doen. Het onderzoek liep nog tot begin 2019.


Uiteindelijk deden 681 cliënten mee en kregen wij het rapportcijfer 7.4. En daar zijn we blij mee. Helemaal omdat ze tevreden zijn over onze thuishulpen: het vertrouwen in hun thuishulp geven ze een 8.5 en hun ervaring een dikke 8.


Nu gaan we aan de slag met de uitkomsten, want sommige punten kunnen beter. Uiteraard luisteren we zoveel mogelijk naar de wensen en behoeften van onze cliënten.

Thuis in de nieuwe Thuis

Onze cliënten moeten zich thuis voelen bij Tzorg en dus ook in ons relatie­magazine Thuis. We hielden het blad kritisch tegen het licht en kozen voor een nieuwe insteek. Van een medium voor een brede lezersgroep (cliënten, medewerkers en gemeenten) naar een heldere formule voor vooral cliënten. Met een positieve, warme en persoonlijke toon: focus op mensen, oplossingen en wat juist nog wél kan. We gaan op bezoek bij cliënten door het hele land om hun verhalen te vertellen en zijn zo bij iedereen ‘dichtbij’. Lezers voelen zich erbij horen, met veel herkenning en perspectieven. Zo versterkt het nieuwe Thuis Magazine de verbinding tussen Tzorg en cliënten.


Benieuwd naar ons magazine?


Highlights 2018

Mantelzorgers, heel erg bedankt!

Bij veel cliënten spelen mantelzorgers een centrale rol. Hun werk is onbetaald, vaak zwaar, maar ongelooflijk belangrijk. Mede dankzij hen kunnen cliënten langer zelfstandig thuis wonen. Alle reden om cliënten mét hun mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Dit deden we op vijf vrijdagen in september en oktober, in aanloop naar de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2018. Op tien locaties in heel Nederland hielden we een gezellige high tea. Cliënten konden hun mantelzorgers hiervoor aanmelden, wat veel ontroerende reacties losmaakte.

Droom & Daad

Onze thuishulpen kennen hun cliënten het beste. Op de Dag van de Thuiszorg eind 2017 deden we dan ook een bijzondere oproep: ‘Wat zou jouw cliënt heel graag willen doen?’ Al snel stroomden de reacties binnen. We trapten af met Frida, die even terugging naar het boerderijleven. Cliënten Ans en Netty maakten met hun thuishulp een rondvaart door het pittoreske Delft. In het najaar ‘crosten’ vijf cliënten op een strandrups bij Ter Heijde aan Zee. En cliënt Ingrid uit Utrecht liet zich verwennen bij parfumerie Douglas.

Samen op pad

Samen staan we sterker én is het veel gezelliger, vindt Tzorg. Zeker nu de eenzaamheid onder ouderen toeneemt. Daarom sloten we in 2018 weer aan bij allerlei mooie, lokale initiatieven. Zo stimuleren we cliënten deel te blijven nemen aan de maatschappij.

Ambassadeurs Brandveilig Leven

Wie wordt er gewaarschuwd bij brand? En is de rookmelder goed hoorbaar? In 2018 werden 15 collega’s opgeleid als Ambassadeurs Brandveilig Leven in samenwerking met de brandweer. Zij adviseren cliënten over brandveiligheid in huis. Totaal volgden al 144 collega’s de training. Samen zorgen we voor een brandveilige(re) woon- en werkomgeving – zowel voor cliënten als medewerkers.