Klanten

Binden en boeien

Tzorg is de vertrouwde thuiszorgpartner van ruim 300 gemeenten. Een relatie die we koesteren. En waar we altijd aan bouwen. Door te luisteren, mee te denken en passende oplossingen te bieden. Cliënten langer aangenaam thuis laten wonen, daar zorgen we sámen voor.

Eerste aanbieder met hoger uurloon

Waardevol werk moeten we goed belonen, vindt Tzorg. Dit is ook belangrijk om nieuwe medewerkers aan te kunnen trekken. Toch stond de inzet van thuishulpen en begeleiders steeds meer onder druk, onder andere door bezuinigingen en minder Wmo-indicaties. Gelukkig zaten politiek, overheid en sociale partners niet stil. Sinds 1 juni 2017 is al de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘Reële prijs Wmo2015’ van kracht. Per 1 juli 2018 ging de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg 2018-2019 (VVT 2018-2019) in, inclusief nieuwe, hogere HV-loonschalen. Deze loonschalen gelden sinds 1 april 2018 voor alle AMvB-plichtige gemeenten.

1ᵉ aanbieder met hoger uurloon

In lijn hiermee verhoogde Tzorg als eerste grote, landelijke aanbieder per direct het uurloon voor die AMvB-plichtige gemeenten. Belangrijk is dat gemeenten hun tarieven aan de nieuwe loonschalen aanpassen en de juiste indexeringen toepassen. Een reëel tarief is goed te berekenen met de rekentool, die de VNG heeft gepubliceerd. De aanpassingen van de tarieven gaat echter niet zonder slag en stoot en er is een regiegroep (sociale partners, VWS en de VNG) noodzakelijk om hierop toezicht te houden. Ook in 2019 staat het realiseren van reële tarieven nog hoog op de agenda. In 2018 heeft Tzorg de HV-loonschalen toegepast in 172 gemeenten.

Tot 25% meer loon

De nieuwe Cao VVT 2018-2019 had nog meer in petto, waaronder een aanvullende loonsverhoging van vier procent per 1 oktober 2018. Hiervoor vroeg Tzorg in 2018 de aandacht van de politiek, zowel bij gemeenten als in de Tweede Kamer. Als marktleider namen we het voortouw en maakten we via ons kennisdocument helder:


  • wanneer een gemeente AMvB-plichtig is;
  • wat de consequenties van de AMvB zijn;
  • hoe gemeenten de nieuwe HV-loonschalen ook de komende jaren in de tarieven moeten verwerken.


Daarnaast gingen we samen met de gemeenten om tafel om met ze mee te denken hoe ze de AMvB moeten invullen. Dit is belangrijk voor de toekomst: door automatische salarisstappen in de loonschalen stijgen de brutolonen de komende jaren tot 25 procent.

Nieuwe en vertrouwde partners in 2018