Organisatie

De basis
op orde

De beste zorg steunt op de beste basis. Alleen zo kunnen onze medewerkers alle aandacht aan de cliënt geven. Onze organisatie staat dan ook als een huis, dat we continu comfortabeler maken. Met korte lijnen, slimme processen en een sociaal beleid.

Directieteam

Mark van den Berg trad in 2018 af als algemeen directeur. Op 5 maart 2018 nam Marianne de Winter zijn rol over. Marianne heeft ruime ervaring in zowel de publieke als private sector. Met haar achtergrond verbindt ze de zorgsector, de overheid en het ondernemende DNA van het familiebedrijf. Zo startte ze na een grondige inwerkperiode het verbeterprogramma TzorgNext. In 2019 verwelkomen we een Directeur Commercie, Directeur Bedrijfsvoering, Directeur HR en een Directeur Zorg. De laatste 3 functies worden ingevuld door managers uit de organisatie die hiermee een carrièrestap maakten.


Simpel, dus sterk

Persoonlijk contact, korte lijnen en samenwerken: dat is Tzorg. De organisatie weerspiegelt dit in een overzichtelijke, platte structuur.

In 2018 vormden Marianne de Winter en managers het kernmanagementteam van Tzorg. Als enige statutaire bestuurder legt zij verantwoording af aan het bestuur van de holding Total Care B.V.


De zelfstandige, decentrale vestigingen hebben eenzelfde structuur en werkwijze. Per vestiging is een regiomanager verantwoordelijk en samen met de zorgcoördinatoren en planners zorgen zij ervoor dat al onze clienten van zorg worden voorzien die zij nodig hebben.

Social return

Binnen Tzorg besteden we veel tijd, aandacht en energie om mensen met een uitkering uitzicht te bieden op een (vaste) baan. Dit komt voort uit onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en geven daarmee ook invulling aan de zogenaamde ‘social return’ verplichting door gemeenten. Collega’s van het mobiliteitsbureau hebben contact met gemeenten en UWV’s in Nederland. Zij faciliteren de operatie ten aanzien van kandidaten en verzorgen de proef­plaatsings­overeen­komsten, doel­groepen­verklaringen en overige corre­spondentie rondom ‘social return’. In 2018 namen we 1.118 medewerkers aan die eerst een uitkering hadden. 

Nieuwe cao beloont thuiszorg

Tzorg is lid van brancheorganisatie Zorgthuisnl (voorheen BTN). Voor thuiszorgmedewerkers en begeleiders hanteren we de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT). Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe cao VVT 2018-2019 van kracht, die van 1 april 2018 tot 1 juli 2019 loopt. Ook gold per 1 oktober 2018 een extra loonsverhoging van vier procent. Een waardering voor het waardevolle werk dat onze mede­werkers dagelijks doen. Ook laat de nieuwe cao zien dat de thuiszorg aantrekkelijk is om in te werken.

Certificering CO₂ prestatieladder

Zorg zit in ons DNA – ook de zorg voor onze omgeving. Daarom beperkt Tzorg haar milieubelasting zo veel mogelijk. Onze CO₂-uitstoot is relatief beperkt, blijkt uit benchmarks. Ook in de toekomst willen we de CO₂-emissie van onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk voorkomen. De focus ligt op aanpassing van de autoregeling door meer hybride en elektrische auto’s en monitoring van het brandstofverbruik. Bovendien is het beleid dat mede­werkers fietsen naar hun cliënten. In mindere mate liggen de kansen bij het stroom- en gasverbruik van de vestigingen.

Vinkje voor kwaliteit

Na een uitgebreide audit ontving Tzorg in oktober 2018 opnieuw het HKZ-certificaat, volgens de nieuwe normering HKZ VV&T 2015. De HKZ-norm (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een onafhankelijk, betrouwbaar keurmerk voor kwaliteit in zorg en welzijn. Een bevestiging van onze professionele aanpak, zowel op organisatorisch als operationeel niveau. Hier werken we elke dag hard aan. Zo werken we met de Tzorg-veiligheidsapp ‘Zorg voor Veiligheid’. Hiermee hebben medewerkers alle informatie over veiligheid bij de hand. Ook de Cliëntenraad vervulde weer een sterke rol.

Highlights 2018

Steeds digitaler met ONS

Van de facturatie aan gemeenten, interne rapportages tot de informatie­voorziening aan het CAK. Dit – en nog veel meer – verloopt nu via het plannings­systeem ONS, dat we in het voorjaar 2018 uitrolden. Hiermee waarborgen we onze kwaliteit én kunnen medewerkers slimmer werken. Dankzij ONS is het grootste deel van de bedrijfsactiviteiten geautomatiseerd. Een mooie stap, juist nu Tzorg zo hard groeit. Ook kunnen we met dit pakket onze nieuwe ambities realiseren. Zo verruilen we in 2019 de papieren urenregistratie en cliëntmap voor een digitale omgeving.

MijnTzorg

Ons vak draait om mensen. Om goed voor cliënten te zorgen, moeten onze medewerkers óók ontzorgd worden. Daarom werkte Tzorg in 2018 aan een nieuw personeelsinformatiesysteem: MijnTzorg, dat we 1 januari 2019 lanceerden. Een handig, volledig digitaal platform, dat onze personeels­processen uniformer en efficiënter maakt. Belangrijk, want mensen aannemen en contracten verlengen vormen een groot deel van ons werk.

Overname Altijd Zorg Aanwezig

Tzorg nam in januari 2018 Altijd Zorg Aanwezig (AZA) over. We verwelkomden ruim 750 medewerkers, zodat de ongeveer 3.800 cliënten hun vertrouwde thuishulp en/of begeleider behouden. Het gaat om de kop van Noord-Holland, West-Friesland, Zaanstreek, de BUCH-gemeenten, de regio Alkmaar en de gemeente Almere. De overname past bij onze ambitie om een breder aanbod van Wmo-arrangementen, zoals individuele begeleiding, te bieden.

Andere huisvesting in Enschede

Eind 2017 kreeg Tzorg de aanbesteding gegund om in dertien Twentse gemeenten thuiszorg te blijven geven. Ondertussen kregen we er steeds meer nieuwe thuishulpen en cliënten bij. Hoogste tijd voor een ander kantoor in Enschede. De vestiging aan de Neptunusstraat is nog beter bereikbaar, met meer ruimte om cliënten en medewerkers te ontvangen.

Huisstijl opgepoetst

Lekker fris en helemaal van nu. Dat is onze nieuwe huisstijl, die we in het voorjaar 2018 lanceerden. Alle informatie is nog makkelijker te vinden en lezen. Wel zo overzichtelijk – voor cliënten én collega’s.


Benieuwd?

Blader door ons ‘afgestofte’ magazine Thuis en bezoek onze nieuwe website.