Voorwoord

Welkom in ons T-huis

2018 was het jaar van verandering. Het was voor mij het eerste jaar als algemeen directeur van Tzorg. Ik voel me nog altijd vereerd om de rol over te nemen van Mark van den Berg, die Tzorg tot marktleider in de Wmo-thuiszorg heeft gemaakt. Aan mij en het management de uitdaging om de volgende stap te zetten. Een stap die nodig is en waar we ook veel zin in hebben.Missie

In mijn eerste jaar heb ik deze mooie organisatie goed leren kennen. Voor mij komen in deze functie meerdere zaken bij elkaar: de combinatie van een privaat bedrijf met een publieke doelstelling. Tzorg doet er toe! Bij cliënten en medewerkers. Ook het feit dat we een familiebedrijf zijn, spreekt me aan. Ik heb zelf ook gewerkt in mijn eigen familiebedrijf, waar ‘samen’ altijd vanzelfsprekend is. Bij de missie – de kernwaarden, het karakter – van Tzorg voelde ik me snel thuis. Tzorg staat voor persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Voor vakkundige collega’s met een warm hart, die zich vol enthousiasme inzetten voor een ander. Elke dag weer. Voor aangename zorg dicht bij huis, volledig op maat. En we doen het samen, met opdrachtgevers, ketenpartners, cliënten en collega’s.

Visie

Met deze kernwaarden kunnen wij antwoord geven op de grote vraagstukken, van nu en morgen. Nederland vergrijst, terwijl de budgetten voor maatschappelijke ondersteuning steeds verder onder druk komen. Hoe blijven gemeenten hun inwoners dan de juiste, betaalbare ondersteuning bieden? Als deskundige, betrouwbare partner denken en werken we graag actief mee aan innovatieve en efficiënte werkwijzen en oplossingen. Zodat we de zelfredzaamheid en participatie van burgers vergroten, en we bereiken wat we allemaal willen: dat mensen langer aangenaam thuis kunnen wonen.

Extra aandacht

Door een combinatie van onze thuiszorgspecialisatie, individuele begeleiding en sterkere ketensamenwerking willen we onze positie de komende jaren verder uitbouwen. Hoe we dit willen bereiken? Ook dat werd ons in mijn eerste jaar duidelijk. Uit een analyse bleek dat Tzorg de afgelopen tien jaar exponentieel is gegroeid, prachtige resultaten heeft bereikt en financieel gezond is. Nu is het tijd voor extra aandacht. Vooral voor onze cliënten en medewerkers, maar natuurlijk ook voor de processen binnen onze organisatie. Die moeten efficiënter, innovatiever. Neem de administratieve last van onze zorgcoördinatoren. Die kan én moet stukken minder, waarmee we direct aansluiten op het landelijke thema ‘(Ont)Regel de Zorg’. Zo werken we aan de voorbereidingen van een landelijke zorgadministratie binnen Tzorg, die onze coördinatoren veel werk uit handen neemt. En hen meer ruimte biedt om ‘naar buiten’ te gaan, de verbinding met cliënten, medewerkers en gemeenten/ketenpartijen op te zoeken.

TzorgNext

Al deze procesverbeteringen krijgen vorm in TzorgNext, waarmee we in 2018 gestart zijn. Het veranderprogramma om onze bedrijfsvoering en Tzorg naar the next level te brengen: een toekomstbestendige, vakkundige en innovatieve thuiszorgorganisatie. Daarbij gaan we altijd uit van onze basis, die we tastbaar hebben gemaakt in ons T-huis. Met onze vier kamers, waarover u in dit jaarverslag een ‘rondleiding’ krijgt. Medewerkers, Cliënten, Klanten en Organisatie. Zo ziet u hoe wij autonome groei en budget realiseren, maar vooral hoe wij onze cliëntbeloften waarmaken. Uiteindelijk zijn we er voor hen, onze cliënten.


Veel kijk- en leesplezier!


Marianne de Winter
Algemeen directeur Tzorg