Klanten

(gemeenten & zorginstellingen)

‘Samenwerken zorgt voor nieuwe initiatieven en de juiste zorg.’

Klanten

(gemeenten & zorginstellingen)

‘Samenwerken zorgt voor nieuwe initiatieven en de juiste zorg.’
Meten = verbeteren

Onze klanten waarderen ons gemiddeld met een 7,1. Dat blijkt uit het online klant­tevreden­heids­onderzoek dat we in juni en juli van 2019 uitvoerden. Hieraan namen in totaal 215 klanten deel. Het ­grootste verbeterpotentieel ligt bij de snelheid van klachten­afhandeling en het optima­liseren van het facturatie­proces en vervanging van mede­werkers bij ziekte of vakantie.

Inmiddels is het klachtenproces geoptimaliseerd door de continu verbeteraars van de afdeling Kwaliteit & Zorg en blijven we monitoren en aanscherpen. Daarnaast is met de komst van de centrale Zorg­administratie het facturatieproces verbeterd en versneld. Het zorgen voor vervanging tijdens vakanties van vaste medewerkers staat continu hoog op de agenda en pakken we projectmatig op. Vooral voor de zomervakantie­periode van 2019 bleek deze aanpak succesvol.

Hanteren juiste tarieven

Een reële kostprijs in combinatie met een reëel gemeentelijk tarief is voor Tzorg bepalend voor een financieel gezonde en verantwoorde bedrijfs­voering. Onze kostprijs hangt voor het grootste deel af van de salarissen van onze thuishulpen en begeleiders. De door­gevoerde salaris­verhogingen door de nieuwe HV-loonschalen, die Tzorg per direct doorvoerde in april 2018, en de daarbij behorende periodieke verhogingen in 2019 bleven daarom dit jaar nog steeds een belangrijk thema. Inmiddels zijn 221 gemeenten (van de 311 contracten) over op de HV-loon­schalen. Daarnaast heeft de nieuwe cao VVT 2019-2021 ook direct invloed op de loonkosten en dus onze kostprijs.

Ook hebben we te maken met fors hogere recruitmentkosten, in verband met de arbeids­markt­krapte. Om zorg­continuïteit te kunnen blijven bieden zijn investeringen op het gebied van al onze mede­werkers, ICT en innovatieve diensten nood­zakelijk. Dit betekende dat we met veel gemeenten in gesprek zijn gegaan en ook zullen blijven over de reële indexering van de tarieven. Tegelijkertijd vragen we gemeenten de vastgelegde afspraken na te komen. Zo zorgen we samen voor de continuïteit van de zorg bij hun burgers.

Resultaat­gericht indiceren

Hoe krijgen burgers voldoende zekerheid bij resultaatgericht indiceren? Dat was afgelopen jaar een essentieel discussie­punt binnen de Wmo. Tzorg heeft al langere tijd ervaring met zowel resultaatgericht indiceren als het inkopen van uren. Daarom ontwikkelden we een kennis­document voor gemeenten en politiek om gezamenlijk antwoord te kunnen geven op de vragen die leven.

Samen werken aan betere zorg

We zijn altijd zeer actief op zoek naar samen­werkings­verbanden met andere partijen in de zorg­branche. Samen staan we tenslotte sterk en zijn we beter in staat om het zorgnetwerk rondom de cliënt beter in te vullen. Met de aanstelling van een partnershipmanager hebben we alles op alles gezet om dit verder te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we enerzijds kwalitatief en betaalbare zorg blijven bieden en anderzijds creëren we doorgroei­mogelijk­heden voor onze mede­werkers. We kijken daarbij inte­graal, los van financierings­­­vormen, naar de zorg­­behoeften en bespreken de kansen met zowel keten­­partners zoals Wlz aanbieders als bij­voor­beeld woning­­bouw­­verenigingen voor ouderen. Samen ontwik­kelen we ver­volgens nieuwe zorg­concepten.

Over de drempel

In oktober 2019 startten we het project ‘Over de drempel’ met GGZ-instelling Rivierduinen. Ons zusterbedrijf CSU maakte al schoon in de openbare ruimtes van de beschermde woon­vorm, maar had geen verant­woorde­lijkheid richting de cliënt. Tijdens de pilot hebben onze cliënt­onder­steuners/­thuishulpen bij 44 cliënten in hun woonruimte ‘over de drempel’ gecoacht en begeleid bij hun huis­houde­lijke taken. Hierdoor wordt hun eigen regie, zelfredzaamheid en participatie verhoogd. Rivierduinen en Tzorg zijn heel tevreden over de pilot en dit zorgconcept wordt in 2020 opgeschaald naar al de locaties van Rivierduinen.