Mede­werkers

‘Na dertig jaar thuiszorg ga ik nog steeds met plezier naar mijn werk’

Mede­werkers

‘Na dertig jaar thuiszorg ga ik nog steeds met plezier naar mijn werk’
Zekerheid voor onze mede­werkers

Doordat wij alleen met eigen medewerkers werken, hoefden we relatief weinig aan te passen door de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (oftewel WAB) die per 1 januari 2020 in werking treedt. Alle mede­werkers met een contract voor onbepaalde tijd hebben een reëel vaste uren­omvang en waar mogelijk hebben we contracten voor bepaalde tijd omgezet naar onbepaalde tijd. Een waardering en beloning die onze thuis­hulpen en begeleiders meer dan verdienen voor hun inzet en betrokken­heid.

Meezorgdaten met collega’s

De MeeZorgWeek was weer een groot succes! Thuishulpen en begeleiders hadden in september een meezorgdate met hun collega’s van kantoor en mensen van het ministerie VWS, de vakbond, Mantel­zorgNL, gemeenten en branche­vereniging Zorgthuisnl. Tijdens de jaarlijkse MeeZorg­Week laten zij anderen ervaren hoe het er dagelijks aan toegaat bij de cliënten thuis. Dit levert niet alleen mooie gesprekken en inzichten op voor degenen die meelopen, maar hierdoor krijgen onze thuis­hulpen en begeleiders ook de aandacht en waardering die ze verdienen.

Trots op onze mensen
Trots op onze mensen

Onze thuishulpen en begeleiders zetten zich dag in dag uit in om te zorgen dat onze cliënten zich aan­genaam thuis voelen. Dat waarderen wij enorm! Sommigen doen dit zelfs al 12,5, 25 of zelf 40 jaar omdat hun dienstverband is over­genomen door Tzorg. Deze jubilarissen zetten wij graag in het zonnetje met een bloemetje en bezoekje van hun leiding­gevende (of zelfs de directeur).

Verder geven we ieder jaar cliënten de mogelijkheid om hun thuishulp of begeleider als Kanjer van het kwartaal aan te dragen. Deze kanjers ontvangen een bos bloemen en eeuwige roem in de vorm van een artikel in het magazine Thuis. Dit jaar voegden wij daar de T-trofee, als blijvende herinnering, aan toe.

Al 10 jaar zijn wij Tzorg!

Vanwege ons 10-jarig bestaan hebben we de medewerkers die op de 10de jarig waren of 10 jaar in dienst waren, dit jaar nog een extraatje gegeven. Ook ontvingen alle thuishulpen en begeleiders een hele bijzondere, muzikale boodschap bij hun kerst­pakket. Speciaal voor het 10-jarig bestaan schreef Stan van Hoof, HR recruitment specialist, op eigen initiatief een prachtig lied voor al onze mede­werkers. Samen met een koor, bestaande uit collega’s van kantoor en de cliëntenraad, zong hij dit lied recht uit zijn hart.

Ontwikkeling en pro­fes­­sio­na­li­sering

Onszelf blijven verbeteren en werken volgens onze missie en kern­waarden, daar zetten we op in. Daarom hebben we een leiderschaps­traject ontwikkeld, speciaal voor Tzorg. Het is een traject verdeeld over drie dagen waarbij we aan de slag gaan met persoonlijk-, team- en organisatie­leiderschap. Alle leidinggevenden en sleutelfunctionarissen zijn dit traject in 2019 gestart.

Daarnaast hebben alle mede­werkers van Tzorg voortaan de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en nieuwe vaardig­heden te leren middels de online opleidingen en trainingen van GoodHabitz. Via het digitale portaal MijnTzorg hebben alle medewerkers toegang tot ruim 150 trainingen, variërend van mindfulness tot en met social media marketing. We organi­seren ook groeps­trainingen zoals dementie­vriendelijkheid en omgaan met onbe­grepen gedrag en lastige situaties. De (online) trainingen en opleidingen zijn onderdeel van het programma ´Fris in je werk´ dat zich richt op drie pijlers: Vitaliteit & gezondheid, Ontwikkeling & opleiding en Loopbaan & mobiliteit.

Gezonde vrouwen

Een groot deel van onze medewerkers (97% vrouw en gemiddelde leeftijd van 47 jaar) groeit langzaam toe naar de overgang of zit er juist al middenin. Daarom hebben we begin 2019 een pilot uitgevoerd met de arbodienst Healthy­Woman. Dit programma biedt individuele gesprekken met overgangs­consulenten over een gezonde levens­stijl, work-life coaching waarin deel­nemers kunnen leren hun intensieve werk te combineren met hun privéleven en een programma waarin meer bewegen centraal staat. De deel­nemers van de pilot waren erg enthousiast. Op basis van de resul­taten hebben we besloten om het begeleidings­programma op te nemen in Fris in je werk. Want als we goed voor onze mede­werkers zorgen, kunnen zij goed voor onze cliënten zorgen.

Nieuwe cao

Tzorg is lid van branche­organisatie Zorgthuisnl.Voor onze thuishulpen en begeleiders hanteert Tzorg de cao Verpleeg-, Verzorgings­huizen & Thuiszorg (VVT). Eind 2019 was de nieuwe cao VVT 2019-2021 een feit. In eerste instantie was de nieuwe cao afgesloten zonder de branche­vereniging Zorgthuisnl. Later, na stemming van de leden, heeft de brancheorganisatie besloten om de nieuwe cao alsnog te steunen. In de nieuwe cao zijn twee loonsverhogingen opgenomen: 3,5% per 1 juni 2020 en 3% per 1 juli 2021.

Wij zijn blij dat de nieuwe cao VVT 2019-2021 voor onze thuishulpen en begeleiders geldt. Met de financiële verbeteringen kunnen we het goede werk dat iedereen doet nog eens onderstrepen.

Inspelen op verkrappende arbeidsmarkt

Alleen als we voldoende, vak­kundige medewerkers beschik­baar hebben, kunnen we ervoor zorgen dat we onze dienst­verlening continueren en kwaliteit garanderen. Dit is in de huidige markt niet altijd een­voudig. Zeker in bepaalde regio’s vraagt dit alle kennis, capaci­teiten en inspanning van het recruit­ment­­team en alle betrokken afdelingen. Toch hadden we vele sollicitanten in 2019. Naast de inzet van de WerkenbijTzorg site, waarbij we gemiddeld per week 3.000 bezoeken hebben en ruim 350 sollicitaties, hebben we in 2019 het volgende gedaan:

  1. Start gemaakt met de ontwikkeling van een sterk werkgeversmerk; wie we willen zijn als werkgever en hoe we dat vertalen in HR-beleid en communicatie.
  2. Het selectie- en aanname­proces geoptimaliseerd. We hebben de opvolging van sollicitaties verbeterd door sneller en warmer te reageren.
  3. Online wervingscampagnes ingezet op basis van doel­groepen en specifieke gebieden. Om vakantie­krachten te werven, zetten we daarnaast ook nog belonings­middelen in zoals de ‘salaris­verdubbelaar’.
  4. Samenwerking gezocht met UWV en ROC waarbij we onze vacatures op hun websites plaatsen.